Оценка преимущественного права при сокращении: на что обращают внимание суды

https://clubtk.ru/otsenka-preimushchestvennogo-prava-pri-sokrashchenii-na-chto-obrashchayut-vnimanie-sudy